Løsning

Green Therma designer, borer, færdiggører og installerer dyb-jords varmeløsningen, Heat4Ever, som et fuldt integreret projekt, der kan tilsluttes forsyningsvirksomhedens fjernvarmenet eller til en privat virksomheds varmesystem.

Det kan tilsluttes til:

Fjernvarmeværket

Gartnerier

Produktionsfaciliteter

Hospitaler

Bryggerier

Fritidscentre

Geologiske krav

Det horisontale lukkede system har færre geologiske krav, da der ikke er direkte væskeinteraktion med den geologiske formation. De to vigtigste geologiske krav for en vellykket brønd er at have den rette temperatur i den geologiske formation og den rette geologiske opbygning, så der kan bores succesfuldt.

I Danmark har GEUS (Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse) og Aarhus Universitet detaljeret kortlagt temperaturfordelingen af undergrunden baseret på alle tilgængelige historiske brønddata. Fordelingen er velkendt og rimeligt ensartet. Green Therma vil benytte disse data, når vi vælger borelokationerne, så vi kan sikre, at boringen udføres på en sikker og omkostningseffektiv måde, og at den rette væske temperatur for systemet opnås.

Mange områder i Danmark er geologisk velegnede til Heat4Ever-løsningen, med kendt geologi og temperaturfordeling i de forskellige mulige geologiske formationer.

For andre lande vil Green Therma samarbejde med de lokale myndigheder og nationale geologiske undersøgelser for at indhente relevant information om undergrunden og optimere placeringen af brøndene.

Fjernvarmeselskaber

I Danmark dækker fjernvarme mere end 66% af husstandene, med målet om at nå 75% inden 2030.

Andelen af vedvarende brændstof til fjernvarme i Danmark er over 50% og består primært af forbrænding af biomasse og affald. Den store afhængighed af biomasseenergi har medført visse bæredygtighedsbekymringer, herunder CO2-emissioner, påvirkning og ændring af arealanvendelse samt negative effekter på biodiversitet. Forsyningsselskaber er også blevet mere fokuserede på at reducere afhængigheden af naturgas ved at diversificere energikilderne.

Green Therma’s Heat4Ever-løsning er overlegen i forhold til eksisterende brændstofkilder til varmeproduktion, når det kommer til omkostninger, holdbarhed, stabilitet, miljømæssige emissioner, og den løser effektivt udfordringen med nul CO2-udledning.

Lokal fjernvarme

En “nul-emissions” løsning, hvor der bores 10 til 12 brønde i en stjerneformation til en dybde på 3,5 km hver med en vandret sektion på 4-5 km, kan levere tilstrækkelig varme til 10.000-18.000 husstande eller 25.000 – 35.000 personer.

En 10-brønds løsning kan levere 20 til 40 MW energi til et fjernvarmesystem og erstatte andre typer energi. Denne energi er fuldstændig grøn med nul CO2-emissioner.

Private virksomheder

Større kommercielle virksomheder såsom gartnerier, produktionsfaciliteter, bryggerier eller fritidscentre har varmebehov til deres faciliteter eller produktion. Opvarmningen, der er nødvendig, er ofte ved en lavere temperatur end til fjernvarme. Dette kan opfyldes ved at bore mindre dybe og dermed billigere brønde. I nogle tilfælde kan en enkelt brønd dække det fulde varmebehov.

Komplet løsningspakke

Heat4Ever

Green Therma er en teknologi- og servicevirksomhed, der leverer førsteklasses projekter inden for dyb jordvarme til forsyningsvirksomheder og private virksomheder samt leverer lav risiko, pålidelig og bæredygtig energi.

Green Therma planlægger, borer og fuldfører vandrette dyb jordvarmebrønde med vores patenterede Dual Vacuum pipe-teknologi.

Vi borer horisontale lukkede geotermiske brønde i en dybde på 2-4 km med en vandret strækning på 2-8 km for at generere 2 til 4 MW af energi. Det kan være en enkelt brønd eller en gruppe af brønde afhængigt af energibehovet. Hver brønd vil blive fuldført med Dual Vacuum pipe-teknologien (DualVac) og tilsluttet det lokale fjernvarmenetværk.

I samarbejde med vores strategiske alliancepartner, Nabors, verdens største entreprenør af boreudstyr på land, og vores omfattende projektledelseserfaring fra offshore energi-industrien leverer Green Therma et fuldt integreret Heat4Ever-projekt til forsyningsvirksomheder og private virksomheder.

2-8 km vandret sektion

Enkelt brønd eller gruppe af brønde

Færdiggjort med DualVac

2 til 4 MW energi fra hver brønd

Betydelige besparelser på bore udgifter

Ved at reducere behovet for at levere en varm væske fra 2 brønde til 1 brønd opnås betydelige besparelser på boreudgifter.

Brønden, med sit stålrør, er ikke udsat for ilt eller eksterne væsker og vil derfor ikke korrodere, hvilket resulterer i en meget holdbar løsning.

Med Dual Vacuum-rørsystemet (DualVac) kræves meget lidt vedligeholdelse af hele systemet, da der ikke er interaktion med formationsvandet, hvilket kan medføre forskellige problemer i forbindelse med hele systemet. Desuden er alle faciliteter placeret på overfladen, hvilket gør det nemt at servicere og udskifte.

Kontakt os!

Kontakt os!

Du er velkommen til at kontakte os om vores teknologi, løsninger eller andre spørgsmål, du måtte have.

Skal vi mødes?

Vi præsenterer vores løsning til forskellige events og konferencer. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil mødes.