Udnyttelse af jordens energi

En ny løsning til geotermisk energi.

Green Therma leverer en ny måde at udnytte jordens varme til grøn energi ved hjælp af moderne brønd teknologi og vores Heat4Ever-koncept.

Ved hjælp af en enkelt, dyb og horisontal boring udnytter vi varmen fra jorden til at levere energi til fjernvarmenetværket i et lukket kredsløb.

Vi bruger vores patenterede DualVac-koncept til at maksimere energiproduktionen fra en sikker, nul-emission og ikke-forurenende løsning, der vil fortsætte i årtier og længere.

Pålidelig, bæredygtig, sikker og billig opvarmning og energi

Konceptet giver pålidelig, bæredygtig, sikker og billig opvarmning og energi til forbrugeren fra deres lokale område inklusiv opvarmet vand direkte til fjernvarmenetværket.

Vi tager hensyn til lokale miljømæssige bekymringer ved at udnytte tidligere erfaringer, lytte til alle involverede interessenter og kun arbejde med de bedste partnere.

Source: Geoviden
Nul-Co2
 • Nul-CO2 udledning ved kun at bruge overfladepumper, der kan drives af solceller eller en strømgenerator
Holdbart
 • Trias sandsten (i Danmark) er dybe og hårde nok til at være en god varmebeholder i mange årtier eller endda århundreder
Miljøvenligt
 • Lukket kredsløb uden risiko for forurening af undergrunden og grundvand
 • Ingen udfældninger eller ophobninger af kalk etc. i rørene
 • Ingen transport af brændsel
 • Ingen forurening eller udledninger i lokal miljøet
Stabil Produktion
 • Et vakuumrør sikrer et minimalt energitab fra bunden af brønden til overfladen
 • Modelberegninger dokumenterer muligheden for mange årtiers energiudnyttelse
Lav Risiko
 • Der er ikke behov for hydraulisk opsprækning, og der er ingen pumper nede i brønden, ligesom der ikke anvendes kemiske væsker i den geologisk formation
 • Der er ikke behov for geologiske reservoirer
 • Der induceres ikke seismicitet
Økonomisk effektiv
 • Kun 1 brønd er nødvendig til produktion og injektion
 • Lav vedligeholdelsesbehov af det lukkede kredsløbssystem uden behov for vedligeholdelse af udstyr nede i brønden
 • Pumper er placeret på overfladen

Kontakt os!

Kontakt os!

Du er velkommen til at kontakte os om vores teknologi, løsninger eller andre spørgsmål, du måtte have.

Skal vi mødes?

Vi præsenterer vores løsning til forskellige events og konferencer. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil mødes.