Nyheder

Green Therma og SONFOR samarbejder om demonstrationsprojekt af den geotermiske Heat4Ever-løsning på Nordals

NYHEDER

Green Therma og SONFOR samarbejder om demonstrationsprojekt af den geotermiske Heat4Ever-løsning på Nordals

København, 21. september 2023. Green Therma, en ledende entreprenør indenfor bæredygtige energiløsninger, har indgået samarbejde med SONFOR, det velrenommerede og kommunale forsyningsselskab i Sønderborg, for at gennemføre et demonstrationsprojekt der sigter mod at revolutionere brugen af geotermi til fjernvarme. Samarbejdet har til formål at udvikle den integrerede Heat4Ever-løsning, en ny og banebrydende teknologi udviklet til at opfange Jordens naturlige varme. 

Hjørnestenen i indsatsen omfatter boring af en brønd ned til 3-4 kilometers dybde, som fortsættes i en horisontal sektion og udnytter den nyudviklede DualVac-teknologi til at høste varmen. Den samlede Heat4Ever-løsning installeres for effektivt at transportere varmen fra bunden af brønden til overfladen og videre ud i fjernvarmenettet. 

Som en del af samarbejdsaftalen vil såvel Green Therma som SONFOR lave fælles investeringer og stille deres ekspertise til rådighed for en succesfuld realisering af projektet og dermed implementeringen af Heat4Ever løsningen på én af SONFOR’s lokationer. SONFOR får eneret til den producerede varme, hvilket vil tilføre en forventet produktionskapacitet på 1-3 MW til fjernvarmenettet. Det ambitiøse mål er at færdiggøre dette banebrydende projekt i 2025. 

I tilfælde af et succesfuldt projektresultat står Green Therma og Danmark med et uvurderligt demonstrationsprojekt af og erfaringer med en ny og revolutionerende teknologi til udnyttelse af geotermi, der vil tjene som trædesten for udbredelsen og kommercialiseringen af Heat4Ever-løsningen ikke bare i Danmark men også globalt. 

”Partnerskabet med Green Therma repræsenterer et markant skridt fremad i vores fælles bestræbelser mod mere bæredygtige energiløsninger”, siger Christian Udby, direktør i SONFOR. Jørgen Peter Rasmussen, CEO i Green Therma tilføjer: ”Vi er meget glade for at indgå i denne alliance med SONFOR i deres bestræbelser på at gøre Sønderborg CO2-neutral inden 2029. Det er en unik mulighed at levere en CO2-fri varmeløsning både i Danmark og globalt efter dette pionér-samarbejde, og også en fantastisk mulighed for alle de virksomheder i Danmark, der leverer produkter og ekspertise indenfor fjernvarme og -køling at have adgang til denne kilde til grøn og CO2-fri fjernvarme”. 

Både Green Therma og SONFOR er entusiastiske omkring perspektiverne i samarbejdet og ser frem til at tage hul på en ny æra indenfor bæredygtige energiløsninger. For yderligere information og opdateringer om Heat4Ever projektet, besøg venligst www.greentherma.com eller kontakt Jørgen Peter Rasmussen, CEO i Green Therma / jpr@greentherma.com 

Om Green Therma:

Green Therma er en pionér indenfor geotermisk brøndteknologi og er grundlagt i foråret 2023. DualVac, Green Thermas patenterede teknologi der er baseret på et enkeltbrønds- og dobbeltrørsprincip, bringer varmt vand til overfladen med et begrænset varmetab ved hjælp af den lukkede Heat4Ever løsning. 

Green Thermas mission er at levere konkurrencedygtige og driftssikre geotermiske løsninger med lang levetid og et minimalt miljø- og klimaaftryk. Reel grøn energi. 

OmSONFOR:

SONFOR er ansvarlig for både affaldshåndtering, vandforsyning, spildevandsrensning og fjernvarme i Sønderborg Kommune. Fællesnævneren for forretningsområderne er at de er essentielle for borgere og virksomheder i kommunen og potentielt har stor indvirkning på miljøet. Som konsekvens heraf har SONFOR taget ansvar for at påvirke den samfundsmæssige udvikling i en bæredygtig retning med FN’s 17 verdensmål som fokus sammen med deres involvering i ProjectZero. For yderligere information om SONFOR, besøg venligst www.sonfor.dk

Skal vi mødes?

Vi præsenterer vores løsning til forskellige events og konferencer. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil mødes.